Pemanfaatan Alat Optik dalam Kehidupan Sehari-hari

1. Sistem Penglihatan pada Manusia

Organ penglihatan pada manusia adalah mata.

Mata

Bagian-bagian mata :

  • Kornea, berfungsi untuk menerima rangsang cahaya dan meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam.
  • Iris atau selapit pelangi, berfungsi meneruskan dan memfokuskan cahay agar bayangan benda jatuh ke lensa mata.
  • Lensa mata, berfungsi mengatur fokus cahaya, sehingga cahaya jatuh tepat pada bintik kuning retina. Untuk melihat objek yang jauh (cahaya datang dari jauh), lensa mata akan menipis. Sedangkan untuk melihat objek yang dekat (cahaya datang dari dekat), lensa mata akan menebal.
  • Retina, berfungsi untuk membentuk bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak

Gangguan pada indra penglihatan

  • Rabun dekat (Hipermeropi)
  • Rabun jauh (Miopi)
  • Buta warna
  • Presbiopi
  • Astigmatisma

2. Pembentukan Bayangan pada Mata Serangga

Serangga memiliki banyak mata yang disebut dengan omatidium (jamak : omatidia), masing-masing omatidium berfungsi sebagai reseptor penglihatan yang terpisah. Omatidium terdiri dari beberap bagian yaitu :

Omatidium

3. Alat Optik dalam Kehidupan Sehari-hari

– Kamera

kamera

– Kaca pembesar (Lup)

Lup

– Mikroskop

Mikroskop

– Teleskop bias

Teleskop bias

– Teleskop pantul

Teleskop pantul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *